Addition

Addition handlar om plus, att lägga ihop, att addera. Om du har 12 pennor och din kompis har 7 pennor, har ni tillsammans

$$12 + 7 = 19\: pennor$$

För att addera större tal är det bra att dela upp dem i hundratal, tiotal och ental.


Vad blir 234 + 141?

$${\color{Red} {234}} + {\color{Blue} {141}} = {\color{Red} {200 + 30 + 4}} + {\color{Blue} {100 + 40 + 1}}$$

Lägg ihop hundratalen för sig, tiotalen för sig och entalen för sig.

$$200 + 100 = 300$$

$$30 + 40 = 70$$

$$4 + 1 = 5$$

Totalt blir det:

$$300 + 70 + 5 = 375$$

Svar: 375


Johan har varit på semester i åtta dagar.

Han ska vara borta i fyra dagar till. Hur länge blir han borta sammanlagt?

Johan är borta i 8 dagar och sedan 4 dagar till. Sammanlagt blir det

$$8 + 4 = 12\: dagar$$

Svar: 12 dagar


Clara har 22 kronor och får idag 15 kronor av sin mamma.

Hur mycket pengar har hon då?

Clara lägger ihop sina 22 kronor med sina nya 15 kronor.

$$22 + 15 = 20 + 2 + 10 + 5 = 30 + 7 = 37$$

Svar: 37 kronor


Videolektion

Vi räknar ut hur mycket Lukas pappa ska betala för fika med hjälp av addition och multiplikation.

Har du en fråga du vill ställa om Addition? Ställ den i Mattebokens forum!
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla feedback@matteboken.se!
Läs sidan på andra språk