CD-Samling

Lisa har en CD-samling på 1 000 skivor, med i genomsnitt 45 minuters musik på varje skiva. Hon har ett program för att komprimera musik till mp3-filer som tar utrymmet 1,25 MB/minut (MB = megabyte).

Hur många brännbara CD-skivor behöver hon för att lägga över all musik i komprimerad form (mp3-format) ifall varje brännbar CD-skiva rymmer 800 MB (megabyte), givet att hon fyller de brännbara skivorna helt med musik?

Cd -samling

Lösningsförslag:

Det finns sammanlagt 1 000 ∙ 45 = 45 000 minuters musik på CD-skivorna.

Först räknar vi ut hur många MB det motsvarar i mp3-formatet.

45 000 ∙ 1,25 = 56 250 MB.

Eftersom varje skiva rymmer 800 MB kan vi nu räkna ut hur många brännbara CD-skivor som behövs:

56 250 / 800 = 70,31

Hon behöver 71 stycken brännbara CD-skivor.

 

Tack till Tomas Torstensson för uppgiften.

Har du en fråga du vill ställa om CD-Samling? Ställ den på Pluggakuten.se!
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla feedback@matteboken.se!