Absolutbelopp

 1. Lös ekvationen
  $$|1-2x|=x$$

  Resultatet av ett absolutbelopp alltid är positivt så högerledet måste vara större än noll, därför \(x\geq 0\). Det gör att vi kan ta bort absolutbeloppet och lösa ekvationen
  $$1-2x=x$$
  $$1=3x$$
  $$x = \frac{1}{3}$$

 2. Lös ekvationen:
  $$|x^2-3|=2x$$

  Högerledet kan inte bli negativt eftersom det är resultatet av ett absolutbelopp, alltså är \(x\geq0\) och vi kan ta bort absolutbeloppet från ekvationen.
  $$x^2-3=2x$$
  $$x^2-2x-3=0$$
  Vi använder pq-formeln
  $$x=\frac{-(-2)}{2}\pm\sqrt{1^1-(-3)}$$
  $$x=1\pm\sqrt{1+3}$$
  $$x=1\pm2$$
  $$x_1=1+2=3$$
  \(x_2=1-2=-1\) detta kan inte vara en giltig rot eftersom \(x\geq0\)
  Svar: \(x=3\)

 3. Skissa grafen till funktionerna:
  a) \(f(x)=|x+5|\)
  b)\(g(x) = |x^2+x-6|\)

  a)


  b)

 4. Vi har en funktion med ekvationen \(f(x)=-x^2+30\). Vad är \(|f(-5)|\)

  $$|f(-5)|=|-(-5)^2+30\cdot(-5)|=|-25-150|=|-175|=175$$

 5. Vilken funktion med absolutbelopp är ritad i grafen nedan? 

  Funktionen har \(y\)-värdet 4 när \(x=0\), alltså har vi \(f(x)=|kx-4|\) eftersom nollstället är på höger sida blir det -4.
  Nollstället är \(x=2\) när \(y=0\) då får vi
  $$0=|k\cdot2-4|$$
  $$0=2k-4$$
  $$k=2$$
  Funktionen är alltså \(f(x)=|2x-4|\)

Har du en fråga du vill ställa om Absolutbelopp? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se