Derivata och differentialekvationer

I kapitlet om derivata och differentialekvationer går vi igenom ett antal vanligt förekommande typer av funktioner och vilka deriveringsregler som gäller för dessa. Vi studerar även differentialekvationer och hur dessa ekvationer kan användas.