Uppgift 1

Bestäm \(x>0\) så att tangenten till \(y = \ln(x)\) går genom origo.

Vi vet följande om logaritmfunktionen:

$$\ln(1) = 0$$
$$\lim_{x \to 0+} \ln(x) = -\infty$$
$$\lim_{x \to \infty} \ln(x) = \infty$$

På det viset kan vi skissa upp dess graf och vet att punkten vi söker har \(x > 1\). Vi kallar detta \(x\)-värde för \(a\).

Tangenten är en rät linje genom \((a, f(a))\) och kan därmed skrivas på följande form:

$$y - f(a) = k(x-a)$$

I det här fallet vet vi att \(f(a) = \ln(a)\) samt att \(k\) är lutningen, det vill säga derivatan, \(f'(a) = \frac{1}{a}\). Det ger oss:

$$y - \ln(a) = \frac{1}{a}(x-a)$$

$$\Leftrightarrow y = -1 + \frac{x}{a} + \ln(a)$$.

Eftersom \((x,y) = (0,0)\) är en punkt på tangenten kan vi sätta in dessa värden i ovanstående ekvation och får:

$$0 = -1 + \frac{0}{a} + \ln(a) \Leftrightarrow \ln(a) = 1 \Leftrightarrow a = e$$

Eftersom \(f(e) = \ln(e) = 1\) vet vi att tangentens skärningspunkt är \((e,1)\) och rätt svar är alltså \(x = e\).


Har du kommit så här långt i mattestudierna passar du kanske utmärkt som volontär i Mattecentrums räknestugor. Läs mer här om hur du blir volontär.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 1? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se