Plugga inför högskoleprovet med Mattecentrum!

Hp -prov _2017_fb

Mattecentrum hjälper dig gärna att plugga inför högskoleprovets kvantitativa provpass!

Nästa provdag är den 21 oktober 2017.

Lycka till med provet!

De fyra delproven i den kvantitiativa delen

XYZ (matematik)
Består av 12 uppgifter som alla är mattetal där du ska ge ett exakt svar. Du har fyra svarsalternativ till varje uppgift.

KVA (kvantitativa jämförelser)
Består av 10 uppgifter, som alla presenterar ett matematiskt problem och därefter två alternativa svar. Du ska bestämma vilket av alternativen som är störst, om de är lika stora eller om du inte har tillräckligt med information för att bedömma detta.

NOG (kvantitativa resonemang)
Består av 6 uppgifter, som alla presenterar ett problem följt av två påståenden. Här gäller det att avgöra om den information som påståendena ger är tillräcklig för att problemet ska kunna lösas.

DTK (diagram, tabeller och kartor)
Består av 12 uppgifter som är kopplade till olika kartor, tabeller och diagram och uppgifterna går att lösa genom att läsa av dessa samt göra diverse uträkningar.

Skriv ut gamla prov och gör uppgifterna

 HT15 (2015-10-24)

Provpass 3 Provpass 5
Hela häftet Hela häftet
XYZ XYZ
KVA KVA
NOG NOG
DTK DTK
Facit Facit

 VT15 (2015-03-18)

Provpass 2 Provpass 4
Hela häftet Hela häftet
XYZ XYZ
KVA KVA
NOG NOG
DTK DTK
Facit Facit

HT14 (2014-10-25)

Provpass 2 Provpass 5
Hela häftet Hela häftet
XYZ  XYZ 
KVA  KVA 
NOG  NOG 
DTK  DTK 
Facit Facit

VT14 (2014-04-05)

Provpass 1 Provpass 4
Hela häftet Hela häftet
XYZ XYZ
KVA KVA
NOG NOG
DTK DTK
Facit Facit

Här hittar du fler prov att ladda ner och träna på

Ta med dig utskrifterna till en räknestuga

Du är hjärtligt välkommen till någon av Mattecentrums gratis räknestugor. Vi finns i flera städer över hela Sverige. Vilka städer och tider de har öppet hittar du här!

Kolla in hur vi har löst uppgifterna i gamla prov