Plugga inför högskoleprovet


 

Mattecentrum hjälper dig gärna att plugga inför högskoleprovets kvantitativa provpass!

Nästa provdag är den 13:a april 2024.

Skriv ut gamla högskoleprov i PDF format här.

Lycka till med provet!

De fyra delproven i den kvantitativa delen

XYZ (matematik)
Består av 12 uppgifter som alla är mattetal där du ska ge ett exakt svar. Du har fyra svarsalternativ till varje uppgift.

KVA (kvantitativa jämförelser)
Består av 10 uppgifter, som alla presenterar ett matematiskt problem och därefter två alternativa svar. Du ska bestämma vilket av alternativen som är störst, om de är lika stora eller om du inte har tillräckligt med information för att bedöma detta.

NOG (kvantitativa resonemang)
Består av 6 uppgifter, som alla presenterar ett problem följt av två påståenden. Här gäller det att avgöra om den information som påståendena ger är tillräcklig för att problemet ska kunna lösas.

DTK (diagram, tabeller och kartor)
Består av 12 uppgifter som är kopplade till olika kartor, tabeller och diagram och uppgifterna går att lösa genom att läsa av dessa samt göra diverse uträkningar.

Ta med dig utskrifterna till en räknestuga

Du är hjärtligt välkommen till någon av Mattecentrums gratis räknestugor. Vi finns i flera städer över hela Sverige. Vilka städer och tider de har öppet hittar du här!

Se lösningsförslag på äldre högskoleprov