Kul med matte

Här presenterar vi material som i första hand vänder sig till lärare, föräldrar eller andra personer som vill hålla i lustfyllda matematikövningar för barn.

Materialet är framtaget för att bemöta och arbeta med matematik på ett lustfyllt sätt. Här finns bland annat videoklipp som visar lekar, gåtor och experiment - där du måste använda matematiken för att komma vidare, eller så kan ni åka ut på en resa i rymden och lösa matte- och koduppgifter längs resans gång! Till materialen finns det lärarhandledningar, förslag på lektionsupplägg och koppling till läroplanen. Många uppdrag är ämnesintegrerade vilket möjliggör undervisning som är ämnesöverskridande. Häng med du också!