Uppgift 11

$$f(x) = 3x^3 + ax^2 + 2$$

för \(a \geq 0\). Bevisa att \(f\) är inverterbar på hela \(\Bbb R\) om (om och bara om) \(a=0\), och bestäm \(f^{-1}\) för \(a=0\).
 

Om vi låter \(a=0\) har vi \(f(x) = 3x^3 + 2\). Låt nu \(y = 3x^3 + 2\) och bryt ut x:

$$y = 3x^3 + 2 \Leftrightarrow y-2 = 3x^3 \Leftrightarrow \frac{y-2}{3} = x^3 \Leftrightarrow \left( \frac{y-2}{3} \right)^{1/3} = x$$

Därmed har vi inversen \(f^{-1}(y) = \left( \frac{y-2}{3} \right)^{1/3}\).

För ekvivalensen kan vi använda vetskapen att \(f\) inverterbar är ekvivalent med att \(f\) är injektiv. Injektivitet betyder att

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Detta kan vi använda. Vi vet ju att \(f(0) = 3 \cdot 0^3 + a \cdot 0^2 + 2 = 2\). Finns det något annat \(x\) så att \(f(x) = 2\), men att \(x \neq 0\)? I så fall vet vi att \(f\) ej är injektiv och därmed ej inverterbar.

$$2 = f(x) = 3x^3 + ax^2 + 2 \Leftrightarrow 3x^3 + ax^2 = 0$$

$$3x^3 + ax^2 = 0 \Leftrightarrow x^2(3x+a) = 0$$

Enligt nollproduktsmetoden vet vi alltså att \(x^2 = 0\) eller \(3x+a = 0\), eller ekvivalent \(x=0\) eller \(x = \frac{-a}{3}\). Men eftersom \(a \geq 0\) kan vi ha något \(x > 0\) så att \(f(x) = 2\), och därmed är \(f\) inte injektiv och därmed ej inverterbar (om inte \(a=0\)).


Har du kommit så här långt i mattestudierna passar du kanske utmärkt som volontär i Mattecentrums räknestugor. Läs mer här om hur du blir volontär.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 11? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se