Uppgift 14

Bestäm följande gränsvärden, om de existerar:

  1. $$\lim_{x \to 4}\frac{x^2-2x-8}{x^2-6x+8}$$
  2. $$\lim_{x \to 0}\frac{x^2+2\cos(x)-2}{x^2-x\ln(1+x)}$$

För uppgift (a) kan vi faktorisera täljaren till \((x+2)(x-4)\) och nämnaren till \((x-4)(x-2)\) vilket gör att vi kan förkorta med \((x-4)\). Kvar är då:

$$\lim_{x \to 4}\frac{(x+2)}{(x-2)} = \frac{4+2}{4-2} = \frac{6}{2} = 3$$

För uppgift (b) använder vi följande Macluarinserier:

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2!} + \dots$$

Insättning ger:

$$\lim_{x \to 0}\frac{x^2 + 2\cos(x) - 2}{x^2 - x\ln(1+x)} = \lim_{x \to 0} \frac{x^2 + 2\left( 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \right) - 2}{x^2 - x\left(x - \frac{x^2}{2!} + \dots\right)} = $$

$$ = \lim_{x \to 0} \frac{\frac{x^4}{12} + \mathcal{O}(x^6)}{\frac{x^3}{2} + \mathcal{O}(x^4)} = \lim_{x \to 0} \frac{\frac{x}{12} + \mathcal{O}(x^3)}{\frac{1}{2} + \mathcal{O}(x)} = \frac{0}{1/2} = 0$$


Har du kommit så här långt i mattestudierna passar du kanske utmärkt som volontär i Mattecentrums räknestugor. Läs mer här om hur du blir volontär.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 14? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se