Uppgift 18

Låt \(f\) vara en deriverbar funktion. För den gäller att \(f'(x) < \frac{1}{2}\) för alla \(x\).

Om \(f(0) > 0\), visa att ekvationen \(f(x)=x\) har exakt en lösning i intervallet \((0,\infty)\). 
 

Vi börjar med att försöka hitta ett uttryck för \(f(x)\) genom att integrera vad vi vet om \(f'(x) \):

$$f'(x) < \frac{1}{2} \Rightarrow \int_0^x f'(u)du < \int_0^x \frac{du}{2}$$

$$\Rightarrow f(x) - f(0) < \frac{x}{2}$$

$$\Rightarrow f(x) < f(0) + \frac{x}{2}$$

Vi kan skriva ekvationen \(f(x) = x\) på formen \(f(x) - x = 0\), och använda olikheten för \(f(x)\) ovan för att få:

$$f(x) - x < f(0) + \frac{x}{2} - x = f(0) - \frac{x}{2}$$

Funktionen \(f(0) - \frac{x}{2}\) är kontinuerlig eftersom båda termerna är det (\(f\) deriverbar \(\Rightarrow\) \(f\) kontinuerlig) och monotont avtagande eftersom det är en rät linje.

Eftersom en rät linje skär x-axeln i exakt en punkt har alltså \(f(x)-x=0\) exakt en lösning, vilket vi skulle bevisa.


Har du kommit så här långt i mattestudierna passar du kanske utmärkt som volontär i Mattecentrums räknestugor. Läs mer här om hur du blir volontär.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 18? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se