Uppgift 3

Skissa grafen för

$$f(x)=\frac{e^x}{x^2-9}$$

och ange definitionsmängd, lokala extrempunkter och eventuella asymptoter.

Definitionsmängden är alla \(x\) där, i det här fallet, nämnaren inte är noll, det vill säga \(x^2 - 9 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \pm 3\).

Med hjälp av kvotregeln blir derivatan

$$f'(x) = \frac{-2xe^x + (x^2 - 9)e^x}{(x^2-9)^2} = \frac{e^x(x^2 - 2x - 9)}{(x^2-9)^2}$$

Eftersom funktionen är deriverbar i hela definitionsmängden har vi extrempunkter i stationära punkter, alltså där \(f'(x) = 0\), vilket är där:

$$x^2 - 2x - 9 = 0\Leftrightarrow x = 1 \pm \sqrt{10}$$

Notera att \(e^x\) inte är noll för något reellt\(x\).

Med hjälp av teckenstudium (eller genom att kontrollera andraderivatans tecken) ser vi att \(x = 1 - \sqrt{10}\) är en maximipunkt och \(x = 1 + \sqrt{10}\) är en minimipunkt.

Lodräta asymptoter finns i \(x = \pm 3\).

Det finns ingen sned asymptot för \(\lim_{x \to \infty} f(x)\) eftersom exponentialfunktionen i täljaren växer mycket snabbare än de andra polynomfaktorerna i \(f\). Men vi kan däremot se att

$$\lim_{x \to -\infty}f(x) = 0$$

så \(y=0\) är en horisontell asymptot då \(x \to -\infty\).


Har du kommit så här långt i mattestudierna passar du kanske utmärkt som volontär i Mattecentrums räknestugor. Läs mer här om hur du blir volontär.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 3? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se