Uppgift 1

Ange en ekvation på affin form för det plan som innehåller punkterna $$P: (1,2,0)$$ $$Q: (-1,3,1)$$ $$R: (-1,1,2)$$ och bestäm avståndet från origo till planet.

 

Planet har en ekvation på formen \(ax + by + cz + d = 0\) för några konstanter \(a,b,c,d\). Sätt in punkterna \((1,2,0)\), \((-1,3,1)\), \((-1,1,2)\) som värden för \(x,y,z\) för att erhålla ekvationssystemet:

$$a + 2b + d = 0$$
$$-a + 3b + c + d = 0$$
$$-a + b + 2c + d = 0$$

Detta är ett överbestämt ekvationssystem, men i detta fall gör det ingenting. Vi kan bestämma en given variabel godtyckligt, här \(b=2\), och lösa ekvationssystemet för att få:

$$a = 3$$
$$b = 2$$
$$c = 4$$
$$d = -7$$

Notera att det också går att beräkna normalvektorn till planet genom kryssprodukten: $$n = PQ \times PR = (-2,1,1) \times (-2, -1, 2) = (3,2,4)$$Detta ger koefficienterna \(a,b,c\). Insättning av någon punkt gör att vi kan lösa ut värdet på \(d\).

Hur som helst blir ekvationen för planet:

$$3x + 2y + 4z - 7 = 0$$

Avståndet till origo \((0,0,0)\) ges av formeln

$$D = \frac{|ax_0 + by_0 + cy_0 + d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

Här är \((x_0,y_0,z_0) = (0,0,0)\) och resten av koefficienterna är kända:

$$D = \frac{|-7|}{\sqrt{3^2+2^2+4^2}} = \frac{7}{\sqrt{29}}$$


Har du kommit så här långt i mattestudierna passar du kanske utmärkt som volontär i Mattecentrums räknestugor. Läs mer här om hur du blir volontär.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 1? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se