Uppgift 10

Bestäm, för varje värde på \(a \in \mathbb{R}\), rangen och dimensionen av nollrummet för matrisen $$\begin{pmatrix} 0 & a & 1 \\ a & -2 & 1\\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$ Ange även en bas för nollrummet då dess dimension är större än noll.

Videolösning finns inte till denna uppgift.

Vi noterar först att matrisen (vi kallar den \(A\)) är en kvadratisk \(3 \times 3\)-matris. Med 3 kolumner har vi:

$$rang(A) + nolldim(A) = 3$$

Vi börjar med att beräkna determinanten:

$$\det(A) = \left| \begin{matrix} 0 & a & 1 \\ a & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{matrix} \right|$$

$$ = -a(2a - 1)$$

Som är lika med noll om och endast om \(a=0\) eller \(a = 1/2\). För alla andra \(a\) är matrisen inverterbar och därmed är \(rang(A) = 3\) och basen för nollrummet \((0,0,0)\).

För \(a=0\) får vi matrisen

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Med hjälp av Gauss-Jordan-elimination kan vi skriva den på radkanonisk form:

$$ \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Vi ser att antalet nollskilda rader är två, så \(rang(A) = 2\) och därmed är \(nolldim(A) = 1 \). För att hitta en bas för nollrummet löser vi systemet:

$$ Ax = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} $$

som har lösningen \(x = t(1,0,0)\) för någon parameter \(t\), så en bas för nollrummet är \((1,0,0)\).

Det andra alternativet för vilket determinanten är nollskild är \(a=1/2\). Om vi återigen sätter in detta värde på \(a\) och utför Gauss-Jordan-elimination får vi följande radkanoniska matris:

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} $$

Återigen, av samma anledning, är \(rang(A) = 2\) och därmed \(nolldim(A) = 1\). Lösningen på \(Ax=0\) är \(x = t(-10,-2,1)\) för någon parameter \(t\), så en bas för nollrummet är \((-10,-2,1)\).


Har du kommit så här långt i mattestudierna passar du kanske utmärkt som volontär i Mattecentrums räknestugor. Läs mer här om hur du blir volontär.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 10? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se