Uppgift 12

Det finns en sats i linjär algebra (som du inte behöver bevisa) som förkunnar att om man bortser från egenvärdet noll så har matriserna \(AA^{T}\) och \(A^{T}A\) samma egenvärden (med samma miltiplicitet). Låt nu $$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & -1 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ange samtliga egenvärden, inklusive multiplicitet, till matrisen

$$A^{T}A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 1 & -2 & 1\\ -1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0\\ 1 & -1 & 1 &0 & -1 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1\\ -2& 1 & -1 &-1 & 2& -1\\ 1 &0 &0 &1 &-1 &1 \end{pmatrix}$$

 

Vi använder satsen som beskrivs i uppgiften för att, istället för den stora matrisen \(A^TA\) beräkna egenvärden till

$$AA^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & -1 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$ = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Vi beräknar dess egenvärden:

$$\det(AA^T - \lambda I) = \left| \begin{array}{cc} 4-\lambda & 2 \\ 2 & 4-\lambda \end{array} \right| $$

$$ = (4-\lambda)^2 - 4 = \lambda^2 - 8\lambda + 12 = 0$$

Med lösningarna \(\lambda_1 = 6\) och \(\lambda_2 = 2\).

Resterande egenvärden i den större matrisen \(A^TA\) måste vara noll (enligt den angivna satsen).

Med andra ord är egenvärdena till matrisen \(A^TA\):

$$\lambda_1 = 6$$
$$\lambda_2 = 2$$
$$\lambda_3 = 0$$

Det sista egenvärdet har multiplicitet \(4\).


Har du kommit så här långt i mattestudierna passar du kanske utmärkt som volontär i Mattecentrums räknestugor. Läs mer här om hur du blir volontär.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 12? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se