Uppgift 5

  1. Ge definitionen för att en kvadratisk matris \(A\) är diagonaliserbar. Härled utifrån denna definition en formel för potensen \(A^n\),, där \(n\) är ett positivt heltal.
  2. Diagonalisera matrisen

$$A = \frac{1}{7}\begin{bmatrix} 4 & 3\\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

och ange den matris \(B\) som uppfyller \(A^n \to B\) då \(n \to \infty \).

a) Den kvadratisk matris \(A\) är diagonaliserbar om och endast om det finns en matris \(P\) så att $$P^{-1}AP = D$$ där \(D\) är en diagonalmatris, det vill säga bara har nollskilda element längs huvuddiagonalen.

b) För att diagonalisera \(A\) hittar vi matrisens egenvärden. Om de alla är unika så är \(A\) diagonaliserbar.

$$\det(A - \lambda I) = 0 \Leftrightarrow \left| \begin{array}{cc} \frac{4}{7} - \lambda & \frac{3}{7} \\ \frac{3}{7} & \frac{4}{7} - \lambda \end{array} \right| = 0$$

$$\Leftrightarrow \lambda^2 - \frac{8}{7}\lambda + \frac{7}{49} = 0$$

Med lösningarna \(\lambda_1 = 1\) och \(\lambda_2 = \frac{1}{7}\). Det ger diagonalmatrisen:

$$ D= \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0\\ 0 & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$$

När vi har egenvärdena till \(A\) kan vi också beräkna egenvektorerna till \(A\) genom att, för \(\lambda_1\) och \(\lambda_2\), hitta en vektor som löser

$$(A - \lambda I)v = 0$$

vilket är \(v_1 = (1,1)^T\) och \(v_2 = (1,-1)^T\). Dessa är kolonner i matrisen

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1\\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

vars invers är:

$$P^{-1} = \frac{1}{\det(P)}\begin{pmatrix} -1 & -1\\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1\\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Nu kan vi utnyttja att:

$$A^n = PDP^{-1} \cdot PDP^{-1} \cdot \dots \cdot PDP^{-1}$$

$$= PD \cdot I \cdot D \cdot I \cdot D \cdot \dots \cdot P^{-1}$$

$$= PD^nP^{-1}$$

Och eftersom \(D\) är en diagonalmatris är det lätt att beräkna:

$$D^n = \begin{pmatrix} 1^n & 0\\ 0 & \left(\frac{1}{7}\right)^n \end{pmatrix}$$

I och med detta har vi:

$$\lim_{n \to \infty}D^n = \begin{pmatrix} 1 & 0\\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Och vi kan hitta svaret:

$$\lim_{n \to \infty}A^n = P \cdot \lim_{n \to \infty}D^n \cdot P^{-1}$$

$$ = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1\\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0\\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1\\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$ = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1\\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$


Har du kommit så här långt i mattestudierna passar du kanske utmärkt som volontär i Mattecentrums räknestugor. Läs mer här om hur du blir volontär.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 5? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se