Uppgift 7

Låt \(\pi_1 : x + 2y + 3z = 0\) och \(\pi_2 : x + 2y + 3z + 1 = 0\) vara två plan i rummet. Avgör vilka av påståendena P1–P5 nedan som är sanna respektive falska.

P1: \(n = (2, 4, 6)\) utgör en normal till \(\pi_1\).

P2: \(\pi_1\) och \(\pi_2\) skär varandra längs en linje.

P3: \((x, y, z) = (1, 1, −1) +s(1, 1, −1) + t(−5, 4, −1)\), där \(s, t \in \mathbb R\) beskriver \(\pi_2\) på parameterform.

P4: Att spegla punkter i planet \(\pi_1\) utgör en linjär avbildning.

P5: Att projicera punkter ortogonalt ner i planet \(\pi_2\) utgör en linjär avbildning.

P1) Sant. En normalvektor till \(\pi_1\) är \((a,b,c) = (1,2,3)\), och denna är parallell med den angivna vektorn \((2,4,6)\) eftersom \((2,4,6) = 2 \cdot (1,2,3)\).

P2) Falskt. Planen är parallella eftersom de har samma normalvektor.

P3) Falskt. Om \(s=t=0\) har vi punkten \((1,1,-1)\) som ligger i planet som är angett på parameterform. Men insättning i ekvationen för \(\pi_2\) ger \(1 + 2\cdot 1 + 3 \cdot (-1) = 1+2-3 = 0 \neq 1\) och uppfyller därmed inte ekvationen.

P4) Sant, planet innehåller origo.

P5) Falskt, planet innehåller inte origo.


Har du kommit så här långt i mattestudierna passar du kanske utmärkt som volontär i Mattecentrums räknestugor. Läs mer här om hur du blir volontär.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 7? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se