Uppgift 10

Låt:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & x > 0 \\ kx+m & x \leq 0 \end{cases}$$

Bestäm \(k\) och \(m\) så att funktionen \(f\) är kontinuerlig och deriverbar för \(x=0\).
 

Enligt definition har vi att \(f\) är kontinuerlig omm vänster- och högergränsvärde är lika. Det betyder att

$$\lim_{x \to 0+} f(x) = \lim_{x \to 0-} f(x) \Leftrightarrow \lim_{x \to 0+} \frac{\sin(x)}{x} = \lim_{x \to 0-} kx+m \Leftrightarrow 1 = m$$

Så därmed vet vi att \(m=1\).

Enligt definition har vi att \(f\) är deriverbar omm

$$\lim_{x \to 0+} f'(x) = \lim_{x \to 0-} f'(x) \Leftrightarrow \lim_{x \to 0+} \frac{x \cos(x) - \sin(x)}{x^2} = \lim_{x \to 0-} k = k$$

Genom att förenkla och sedan använda Maclaurinserierna för \(\cos(x)\) och \(\sin(x)\) får vi:

$$k = \lim_{x \to 0+} \frac{x \cos(x) - \sin(x)}{x^2} = \lim_{x \to 0+} \left( \frac{\cos(x)}{x} - \frac{\sin(x)}{x^2} \right) = $$

$$ = \lim_{x \to 0+} \left( \frac{1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots}{x} - \frac{x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots}{x^2} \right) = $$

$$ = \lim_{x \to 0+} \left( \frac{1}{x} - \frac{x}{2!} + \frac{x^3}{4!} - ... - \left( \frac{1}{x} - \frac{x}{3!} + \frac{x^3}{5!} - \dots \right) \right) = 0$$

Alla termer med \(x\) i nämnaren går mot noll, och \(\frac{1}{x}\) och \(-\frac{1}{x}\) tar ut varandra. Kvar blir ingenting.

Därmed har vi att \(k=0\) och sedan tidigare \(m=1\), och vi är klara.


Har du kommit så här långt i mattestudierna passar du kanske utmärkt som volontär i Mattecentrums räknestugor. Läs mer här om hur du blir volontär.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 10? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se