Uppgift 16

För funktionen:

$$f(x) = \frac{e^x}{x^2}$$

  1. Hitta alla eventuella asymptoter till \(f\).
  2. Skissa grafen \(y = f(x)\).
  3. Hitta alla lokala och globala extrempunkter till \(f\).
  4. Ange, för varje reellt tal \(a\), antalet reella lösningar till ekvationen \(e^x = ax^2\).

Exponentialfunktionen \(e^x\) växer fortare än ett polynom, så för extrema x-värden är det den funktionen som dominerar. Det gör att vi kan bestämma gränsvärden

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = \infty$$
$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = 0$$

Så till vänster har vi en horisontell asymptot \(y=0\), men till höger ingen asymptot eftersom \(e^x\) växer snabbare än något polynom, speciellt räta linjer.

På grund av \(x^2\) i nämnaren så existerar inte värdet på \(f(0)\). Vi kan dock beräkna gränsvärdet mot noll och får:

$$\lim_{x \to 0-} f(x) = \lim_{x \to 0+} f(x) = \infty$$

Detta eftersom både nämnare och täljare alltid är ickenegativa. Så vi har också en vertikal asymptot \(x=0\).

Vi deriverar (med kvotregeln):

$$f'(x) = \frac{e^xx^2 - e^x2x}{(x^2)^2} = \frac{xe^x(x-2)}{x^4} = \frac{e^x(x-2)}{x^3}$$

Uttrycket är lika med noll om och endast om \(x=2\). Genom att göra en teckenstudie (eller genom att kontrollera andraderivatans tecken i \(x=2\) får vi fram att \(x=2\) är en minimipunkt. Den har där värdet \(f(2) = \frac{e^2}{4}\).

Ekvationen \(e^x = ax^2\) kan skrivas om som \(a = \frac{e^x}{x^2} = f(x)\). Eftersom \(a\) är någon reell konstant är det lätt att hitta skärningspunkter mellan den horisontella linjen \(y=a\) och grafen till \(y=f(x)\).

Funktionen är aldrig icke-positiv, så för \(a \leq 0\) finns inga lösningar. Genom minimipunkten finns det två lösningar, och i de andra intervallen \((0, \frac{e^2}{4})\) och \((a, \infty)\) finns det en respektive tre lösningar till ekvationen, vilket är tydligt från grafen som ritas upp i videon.


Har du kommit så här långt i mattestudierna passar du kanske utmärkt som volontär i Mattecentrums räknestugor. Läs mer här om hur du blir volontär.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 16? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se