Uppgift 9

Bevisa att serien

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{n^4+n+1}$$

är konvergent.
 

Vi kan börja med att förenkla uttrycket vi summerar:

$$\frac{n^3\sin(1/n)}{n^4+n+1} \leq \frac{n^3\sin(1/n)}{n^4+n} = \frac{n^2\sin(1/n)}{n^3+1} \leq \frac{n^2\sin(1/n)}{n^3}$$

Sedan använder vi ett litet trick med variabelsubstitutionen \(t = 1/n\),

$$n \sin(1/n) = \frac{\sin(1/n)}{1/n} = \frac{\sin(t)}{t} = 1$$

då \(t \to 0 \Leftrightarrow n \to \infty\). Med andra ord, för \(n \to \infty\) kan vi säga att \(n \sin(1/n) \to 1\).

Detta ger oss att det måste finnas ett \(N\) så att, för alla \(n>N\) har vi \(n \sin(1/n) < 2\). Just konstanten \(2\) spelar ingen roll, men vi vet ändå detta. Då kan vi återigen förenkla uttrycket vi summerar:

$$\frac{n^2\sin(1/n)}{n^3} \leq \frac{n \cdot 2}{n^3} = \frac{2}{n^2}$$

Notera att

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n^2}$$

konvergerar (det är en p-serie med \(p=2>1\)) och enligt jämförelsekriteriet ser vi att den ursprungliga summan, som är mindre, också konvergerar.


Har du kommit så här långt i mattestudierna passar du kanske utmärkt som volontär i Mattecentrums räknestugor. Läs mer här om hur du blir volontär.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 9? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se