Uppgift 16

Låt C och D vara två inverterbara matriser av samma typ. Visa likheten
$$(CD)^{-1} = D^{-1}C^{-1}$$

Vi använder oss av definitionen av en invers:

$$MM^{-1} = I = M^{-1}M$$

Multiplicera vänster- och högerled med \(CD\):

$$(CD)^{-1}CD = D^{-1}C^{-1}CD$$

I vänsterledet har vi inversen av \(CD\) multiplicerad med \(CD\), vilket alltså är lika med \(I\).

I högerledet kan vi först förenkla produkten \(C^{-1}C\) till \(I\) och sedan detsamma för \(D^{-1}D\), med andra ord:

$$D^{-1}C^{-1}CD = D^{-1}ID = D^{-1}D = I$$

Vi har alltså identitetsmatrisen i båda led, så likheten stämmer, och vi har därmed visat likheten.


Har du kommit så här långt i mattestudierna passar du kanske utmärkt som volontär i Mattecentrums räknestugor. Läs mer här om hur du blir volontär.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 16? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se