Uppgift 17

Bestäm en bas för nollrummet för matrisen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & -1\\ 1 & 2 & 1 & 1\\ 2& 4 &2 &2 \end{pmatrix}$$

och ange sedan rang och nollrummets dimension för \(A\).

Notera att rad 3 är en multipel av rad 2. Vi börjar därför med att subtrahera 2 gånger rad 2 från rad 3, och får:

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & -1\\ 1 & 2 & 1 & 1\\ 0& 0 &0 &0 \end{pmatrix}$$

Subtrahera sedan rad 1 från rad 2:

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & -1\\ 0 & 1 & -2 & 2\\ 0& 0 &0 &0 \end{pmatrix}$$

Detta är nu en trappstegsmatris, men för att förenkla lite till kan vi subtrahera rad 2 från rad 1

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & -3\\ 0 & 1 & -2 & 2\\ 0& 0 &0 &0 \end{pmatrix}$$

som nu är på radkanonisk form. För att hitta basvektorer för nollrummet löser vi systemet \(Ax=0\), alltså:

$$x_1 + 5x_3 = 3x_4$$
$$-x_2 + 2x_3 = 2x_4$$

Vi har fyra variabler, men bara två ekvationer. Vi behöver alltså två parametrar och kallar \(x_3 = s\) och \(x_4 = t\). Då ger den första ekvationen

$$x_1 + 5s = 3t \Leftrightarrow x_1 = 3t - 5s$$

och den andra ekvationen ger:

$$-x_2 + 2s = 2t \Leftrightarrow x_2 = 2s - 2t$$

Därmed har vi lösningen till systemet:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3t-5s \\ 2s-2t \\ s \\ t \end{pmatrix}$$

$$ = s\begin{pmatrix} -5 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Så de ovanstående två vektorerna \((-5,2,1,0)\) och \((3,-2,0,1)\) utgör en bas till nollrummet, och eftersom de är två till antalet är dimensionen av nollrummet \(nolldim(A) = 2\).

Eftersom vi har två nollskilda rader i den radkanoniska matrisen ekvivalent med \(A\), så är även rangen av matrisen \(rang(A) = 2\).

Har du kommit så här långt i mattestudierna passar du kanske utmärkt som volontär i Mattecentrums räknestugor. Läs mer här om hur du blir volontär.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 17? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se