Uppgift 18

Låt:

$$A= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2\\ 1 & 1 &3 \\ 1 & -1 &5 \end{pmatrix}$$

Bestäm en inverterbar matris S och en diagonalmatris D sådan att \(S^{-1}AS =D\)

För att diagonalisera \(A\) behöver vi hitta egenvärden till \(A\), genom att bestämma lösningar till \(\det(A - \lambda I) = 0\):

$$\left| \begin{matrix} 1-\lambda & 2 & 2 \\ 1 & 1-\lambda & 3 \\ 1 & -1 & 5-\lambda \end{matrix} \right|$$

$$ = (1-\lambda)((1-\lambda)(5-\lambda)+3) - 2((5-\lambda)-3) $$ $$+ 2 (-1 - (1-\lambda))$$

$$ = \lambda(\lambda^2 - 7\lambda + 10) = 0$$

Som har lösningarna \(\lambda_1 = 0\), \(\lambda_2 = 5\) och \(\lambda_3 = 2\). Eftersom alla egenvärden är unika (har multiplicitet ett) så är \(A\) diagonaliserbar.

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

För att hitta den diagonaliserande matrisen \(S\) behöver vi hitta egenvektorerna som motsvarar respektive egenvärde. Det gör vi genom att lösa:

$$(A - \lambda_i I)x_i = 0$$

där \(x_i\) är egenvektorn till egenvärdet \(\lambda_i\). Insättning av \(\lambda_1=0\) ger till exempel:

$$(A - 0I)x = Ax = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2\\ 1 & 1 &3 \\ 1 & -1 &5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} $$

Med lösningen \(x_1 = t(-4,1,1)^T\), som fås med hjälp av t.ex. Gauss-Jordan-eliminiation av detta ekvationssystem. På samma sätt ges följande egenvektorer:

$$\lambda = \lambda_2=5: x_2 = t(1,1,1)^T$$

$$\lambda = \lambda_3=2: x_3 = t(-8,-5,1)$$

Se videon för en utförlig uträkning av varje egenvektor.

Egenvektorerna bildar nu kolonnerna i matrisen \(S\):

$$S = \begin{pmatrix} -4 & 1 & -8 \\ 1 & 1 & -5 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Därmed har vi bestämt matrisen \(S\) som diagonaliserar \(A\) till \(D\). Bästa sättet för att kontrollera att du räknat rätt är att hitta inversen \(S^{-1}\), beräkna produkten \(S^{-1}AS\) och se att du faktiskt får \(D\).


Har du kommit så här långt i mattestudierna passar du kanske utmärkt som volontär i Mattecentrums räknestugor. Läs mer här om hur du blir volontär.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 18? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se