Uppgift 4

Linjar -algebraFiguren till höger visar hur en linjär bildning \(F\) i planet avbildar två vektorer \(u\) och \(v\) på vektorerna \(F(u)\) respektive \(F(v)\). Bestäm avbildningsmatrisen för \(F\) i \(xy\)-planet.

 

Ursprungsvektorerna bildar kolumnerna i matrisen

$$U = \begin{pmatrix} 4 & 2\\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

och de avbildade vektorerna bildar kolumnterna i matrisen

$$U_F = \begin{pmatrix} -4 & -2\\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

För en avbildningsmatris \(A_F\) gäller då:

$$A_FU = U_F$$

Genom att multiplicera med inversen av \(U\) från höger erhåller vi ekvationen:

$$A_F = U_FU^{-1}$$

Eftersom \(U_F\) är känd måste vi först bara beräkna inversen av \(U\), eftersom det är en \(2 \times 2\)-matris kan vi göra det direkt utan Jacobis metod:

$$U^{-1} = \frac{1}{\det(U)} \begin{pmatrix} -1 & -2\\ -3 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 & 2\\ 3 & -4 \end{pmatrix}$$

Observera att vi bytte tecken på alla element i matrisen eftersom \(\det(U) = -10\).

Och slutligen beräknar vi produkten

$$A_F = U_FU^{-1} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} -4 & -2\\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2\\ 3 & -4 \end{pmatrix}$$ $$= \frac{1}{10} \begin{pmatrix} -10 & 0\\ 10 & -10 \end{pmatrix}$$

vilket förenklas till:

$$A_F = \begin{pmatrix} -1 & 0\\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$


Har du kommit så här långt i mattestudierna passar du kanske utmärkt som volontär i Mattecentrums räknestugor. Läs mer här om hur du blir volontär.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 4? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se