Grafräknarens generella inställningar

Filmerna nedan går igenom två grafräknares generella inställningar.

Grafräknaren FX-9750GII

Grafräknaren FX-991EX