Provbank för gamla nationella prov

Här har vi samlat gamla nationella prov, formelsamlingar och högskoleprov i PDF-format.

Nationella prov

Äldre nationella prov för grundskolematematik

Årskurs 3      
 2015 Prov Del B-G Facit Del B-G Lärarinformation
Årskurs 6      
2015 Muntligt prov + Facit, Del A Prov Del B-E Facit Del B-E
2014 Muntligt prov + Facit, Del A Prov Del B-E Facit Del B-E
2013 Bedömningsexempel    
2012 Bedömningsexempel    
Årskurs 9      
2017 Muntligt Prov Del A  Prov Del B-D Facit Del B och C
2013  Muntligt Prov Del A  Prov Del B-D  Facit Del B och C
Facit Del D 
2010 Muntligt Prov Del A Prov + Facit, Del B1-C  
2009 Muntligt Prov Del A Prov + Facit, Del B1-C  
2008 Muntligt Prov Del A Prov + Facit, Del B1-C  
2007 Muntligt Prov Del A Prov + Facit, Del B1-C  
2006 Muntligt Prov Del A Prov + Facit, Del B1-C  

Äldre nationella prov för Gymnasiematematik

Matematik 1 1a 1b 1c
VT 22 Prov, Del B
Prov, Del C
Prov, Del D
Facit, Del B-D
Prov, Del B
Prov, Del C
Prov, Del D
Facit, Del B-D
Prov, Del B
Prov, Del C
Prov, Del D
Facit, Del B-D
Exempelprov 2017 Prov + Facit Del B-D
Muntlig Del A
Prov + Facit Del B-D
Muntlig Del A
Prov + Facit Del B-D
Muntlig Del A
Ht 16 Prov + Facit Del B-D
Muntlig Del A
Prov + Facit Del B-D
Muntlig Del A
Prov + Facit Del B-D
Muntlig Del A
Vt 12 Prov + Facit Del I-III Prov + Facit Del I-III Prov + Facit Del I-III
Matematik 2 2a 2b 2c
Vt 22 Prov + Facit Del B-D Prov + Facit Del B-D Prov + Facit Del B-D
Vt 15 Prov + Facit Del B-D  Prov + Facit Del B-D Prov + Facit Del B-D
Ht 13 Prov + Facit Del B-D    
Vt 12   Prov + Facit Del I-III
Muntlig Del
Prov + Facit Del I-III
Muntlig Del  
Matematik 3 3b 3c
VT 22 Prov + Facit, Del B-D Prov + Facit, Del B-D
Ht 12 Prov + Facit, Del B-D
Muntlig Del
Prov + Facit, Del B-D
Muntlig Del
Matematik 4  
VT 22 Prov + Facit, Del B-D
Vt 13 Prov + Facit, Del B-D
Muntlig Del

Formelsamlingar till nationella proven

Formelblad
Årskurs 9
Matte 1
Matte 2
Matte 3
Matte 4
Matte 5

 Högskoleprov - Kvantitativ del

Gamla högskoleprov

PP = Provpass
V = Version

År Hela häftet  XYZ KVA NOG DTK Facit
VT24 Provpass 2
Provpass 5
XYZ PP2
XYZ PP5
KVA PP2
KVA PP5
NOG PP2
NOG PP5
DTK PP2
DTK PP5
Facit
HT22 Provpass 1
Provpass 4
XYZ PP1
XYZ PP4
KVA PP1
KVA PP4
NOG PP1
NOG PP4
DTK PP1
DTK PP4
Facit
VT22-maj Provpass 1
Provpass 4
XYZ PP1
XYZ PP4
KVA PP1
KVA PP4
NOG PP1
NOG PP4
DTK PP1
DTK PP4
Facit
VT22-mars Provpass 3
Provpass 5
XYZ PP3
XYZ PP5
KVA PP3
KVA PP5
NOG PP3
NOG PP5
DTK PP3
DTK PP5
Facit
VT 21 Provpass 2 XYZ PP 2 KVA PP 2 NOG PP 2 DTK PP 2 Facit
VT 21 Provpass 5 XYZ PP 5 KVA PP 5 NOG PP 5 DTK PP 5 Facit
HT 19 - V 2 Provpass 1 XYZ PP 1 KVA PP 1 NOG PP 1 DTK PP 1 Facit
HT 19 - V 1 Provpass 1
Provpass 4
XYZ PP 1
XYZ PP 4
KVA PP 1
KVA PP 4
NOG PP 1
NOG PP 4
DTK PP 1
DTK PP 4
Facit
VT 19 Provpass 2
Provpass 5
XYZ PP 2
XYZ PP 5
KVA PP 2
KVA PP 5
NOG PP 2
NOG PP 5
DTK PP 2
DTK PP 5
Facit
HT 18 Provpass 2
Provpass 4
XYZ PP 2
XYZ PP 4
KVA PP 2
KVA PP 4
NOG PP 2
NOG PP 4
DTK PP 2
DTK PP 4
Facit
VT 18 - V 1 Provpass 1
Provpass 4
XYZ PP 1
XYZ PP 4
KVA PP 1
KVA PP 4
NOG PP 1
NOG PP 4
DTK PP 1
DTK PP 4
Facit
HT 17 Provpass 3
Provpass 5
XYZ PP 3
XYZ PP 5
KVA PP 3
KVA PP 5
NOG PP 3
NOG PP 5
DTK PP 3
DTK PP 5
Facit
VT 17 Provpass 1
Provpass 4
XYZ PP 1
XYZ PP 4
KVA PP 1
KVA PP 4
NOG PP 1
NOG PP 4
DTK PP 1
DTK PP 4
Facit
HT 16 Provpass 3
Provpass 5
XYZ PP 3
XYZ PP 5
KVA PP 3
KVA PP 5
NOG PP 3
NOG PP 5
DTK PP 3
DTK PP 5
Facit
VT 16 Provpass 3
Provpass 5
XYZ PP3
XYZ PP5
KVA PP 3
KVA PP 5
NOG PP 3
NOG PP 5
DTK PP 3
DTK PP 5
Facit
HT 15 Provpass 3
Provpass 5
XYZ PP 3
XYZ PP 5
KVA PP 3
KVA PP 5
NOG PP 3
NOG PP 5
DTK PP 3
DTK PP 5
Facit
VT 15 Provpass 2
Provpass 4
XYZ PP 2
XYZ PP 4
KVA PP 2
KVA PP 4
NOG PP 2
NOG PP 4
DTK PP 2
DTK PP 4
Facit
HT 14 Provpass 2
Provpass 5
XYZ PP 2
XYZ PP 5
KVA PP 2
KVA PP 5
NOG PP 2
NOG PP 5
DTK PP 2
DTK PP 5
Facit
VT 14 Provpass 1
Provpass 4
XYZ PP 1
XYZ PP 4
KVA PP 1
KVA PP 4
NOG PP 1
NOG PP 4
DTK PP 1
DTK PP 4
Facit
HT 13 Provpass 3
Provpass 5
XYZ PP 3
XYZ PP 5
KVA PP 3
KVA PP 5
NOG PP 3
NOG PP 5
DTK PP 3
DTK PP 5
Facit
VT 13 Provpass 2
Provpass 4
XYZ PP 2
XYZ PP 4
KVA PP 2
KVA PP 4
NOG PP 2
NOG PP 4
DTK PP 2
DTK PP 4
Facit
HT 12 Provpass 1
Provpass 4
XYZ PP 1
XYZ PP 4
KVA PP 1
KVA PP 4
NOG PP 1
NOG PP 4
DTK PP 1
DTK PP 4
Facit
VT 12 Provpass 3
Provpass 5
XYZ PP 3
XYZ PP 5
KVA PP 3
KVA PP 5
NOG PP 3
NOG PP 5
DTK PP 3
DTK PP 5
Facit
HT 11 Provpass 2
Provpass 4
XYZ PP 2
XYZ PP 4
KVA PP2
KVA PP4
NOG PP 2
NOG PP 4
DTK PP 2
DTK PP 4
Facit