Provbank

Här har vi samlat gamla nationella prov, formelsamlingar och högskoleprov i PDF-format.

Nationella prov

Äldre nationella prov för grundskolematematik

Årskurs 3      
 2015 Prov Del B-G Facit Del B-G Lärarinformation
Årskurs 6      
2015 Muntligt prov + Facit, Del A Prov Del B-E Facit Del B-E
2014 Muntligt prov + Facit, Del A Prov Del B-E Facit Del B-E
2013 Bedömningsexempel    
2012 Bedömningsexempel    
Årskurs 9      
2013  Muntligt Prov Del A  Prov Del B-D  Facit Del B och C
Facit Del D 
2010 Muntligt Prov Del A Prov + Facit, Del B1-C  
2009 Muntligt Prov Del A Prov + Facit, Del B1-C  
2008 Muntligt Prov Del A Prov + Facit, Del B1-C  
2007 Muntligt Prov Del A Prov + Facit, Del B1-C  
2006 Muntligt Prov Del A Prov + Facit, Del B1-C  

Äldre nationella prov för Gymnasiematematik

Matematik 1 1a 1b 1c
Exempelprov 2017 Prov + Facit Del B-D
Muntlig Del A
Prov + Facit Del B-D
Muntlig Del A
Prov + Facit Del B-D
Muntlig Del A
Ht 16 Prov + Facit Del B-D
Muntlig Del A
Prov + Facit Del B-D
Muntlig Del A
Prov + Facit Del B-D
Muntlig Del A
Vt 12 Prov + Facit Del I-III Prov + Facit Del I-III Prov + Facit Del I-III
Matematik 2 2a 2b 2c
Vt 15 Prov + Facit Del B-D  Prov + Facit Del B-D Prov + Facit Del B-D
Ht 13 Prov + Facit Del B-D    
Vt 12   Prov + Facit Del I-III
Muntlig Del
Prov + Facit Del I-III
Muntlig Del  
Matematik 3 3b 3c
Ht 12 Prov + Facit, Del B-D
Muntlig Del
Prov + Facit, Del B-D
Muntlig Del
Matematik 4  
Vt 13 Prov + Facit, Del B-D
Muntlig Del

Formelsamlingar till nationella proven

Formelblad
Årskurs 9
Matte 1
Matte 2
Matte 3
Matte 4
Matte 5

 Högskoleprov - Kvantitativ del

Gamla högskoleprov

PP = Provpass

År Hela häftet XYZ KVA NOG DTK Facit
HT 18 Provpass 2
Provpass 4
XYZ PP 2
XYZ PP 4
KVA PP 2
KVA PP 4
NOG PP 2
NOG PP 4
DTK PP 2
DTK PP 4
Facit
VT 18
Version 1
Provpass 1
Provpass 4
XYZ PP 1
XYZ PP 4
KVA PP 1
KVA PP 4
NOG PP 1
NOG PP 4
DTK PP 1
DTK PP 4
Facit
HT 17 Provpass 3
Provpass 5
XYZ PP 3
XYZ PP 5
KVA PP 3
KVA PP 5
NOG PP 3
NOG PP 5
DTK PP 3
DTK PP 5
Facit
VT 17 Provpass 1
Provpass 4
XYZ PP 1
XYZ PP 4
KVA PP 1
KVA PP 4
NOG PP 1
NOG PP 4
DTK PP 1
DTK PP 4
Facit
HT 16 Provpass 3
Provpass 5
XYZ PP 3
XYZ PP 5
KVA PP 3
KVA PP 5
NOG PP 3
NOG PP 5
DTK PP 3
DTK PP 5
Facit
VT 16 Provpass 3
Provpass 5
XYZ PP3
XYZ PP5
KVA PP 3
KVA PP 5
NOG PP 3
NOG PP 5
DTK PP 3
DTK PP 5
Facit
HT 15 Provpass 3
Provpass 5
XYZ PP 3
XYZ PP 5
KVA PP 3
KVA PP 5
NOG PP 3
NOG PP 5
DTK PP 3
DTK PP 5
Facit
VT 15 Provpass 2
Provpass 4
XYZ PP 2
XYZ PP 4
KVA PP 2
KVA PP 4
NOG PP 2
NOG PP 4
DTK PP 2
DTK PP 4
Facit
HT 14 Provpass 2
Provpass 5
XYZ PP 2
XYZ PP 5
KVA PP 2
KVA PP 5
NOG PP 2
NOG PP 5
DTK PP 2
DTK PP 5
Facit
VT 14 Provpass 1
Provpass 4
XYZ PP 1
XYZ PP 4
KVA PP 1
KVA PP 4
NOG PP 1
NOG PP 4
DTK PP 1
DTK PP 4
Facit
HT 13 Provpass 3
Provpass 5
XYZ PP 3
XYZ PP 5
KVA PP 3
KVA PP 5
NOG PP 3
NOG PP 5
DTK PP 3
DTK PP 5
Facit
VT 13 Provpass 2
Provpass 4
XYZ PP 2
XYZ PP 4
KVA PP 2
KVA PP 4
NOG PP 2
NOG PP 4
DTK PP 2
DTK PP 4
Facit
HT 12 Provpass 1
Provpass 4
XYZ PP 1
XYZ PP 4
KVA PP 1
KVA PP 4
NOG PP 1
NOG PP 4
DTK PP 1
DTK PP 4
Facit
VT 12 Provpass 3
Provpass 5
XYZ PP 3
XYZ PP 5
KVA PP 3
KVA PP 5
NOG PP 3
NOG PP 5
DTK PP 3
DTK PP 5
Facit
HT 11 Provpass 2
Provpass 4
XYZ PP 2
XYZ PP 4
KVA PP2
KVA PP4
NOG PP 2
NOG PP 4
DTK PP 2
DTK PP 4
Facit