Repetitionsmaterial

Nedanstående material är en repetition av valda områden inom gymnasiematten framtaget av Anders Källén, Universitetslektor på Lunds tekniska högskola, som en förberedelse till kursen endimensionell analys.

Arbetsbladen ger möjlighet att både repetera, och fördjupa sig i, viktiga aspekter av gymnasiematematiken och samtidigt få insikt i hur man ska tänka matematik.

Materialet passar för dem som strävar efter högt betyg i matematik från och med Matte 2 på gymnasiet och/eller för den som vill in på en utbildning som kräver hög kunskap i matematik.