Grafräknare vid beräkning av negativa tal

Filmerna nedan går igenom hur två grafräknare kan användas vid beräkningar av negativa tal.

Grafräknaren FX-9750GII

Grafräknaren FX-991EX