Geometri

I det här kapitlet lär vi oss om olika geometriska former och hur vi använder en linjal. Vi övar bland annat på att mäta en figurs omkrets.