Talen 0–1000

Alla människor har olika mycket av saker. Fredrik har två vantar. Johanna har en godispåse med tolv godisar.

Det finns tio siffror, kanske är det för att vi har tio fingrar. Med hjälp av dem kan vi skapa hur stora tal som helst. Siffrorna är nämligen olika mycket värda beroende på var i ett tal de står.

Dela upp tal

För att lättare se hur mycket en siffra är värd kan talet delas upp såhär:

579=500+70+9579 = 500 + 70 + 9

Vi säger att 5 är hundratalet och har värdet 500, 7 är tiotalet och har värdet 70 och 9 är entalet och har värdet 9.

Att skriva tal på detta vis kallas att skriva talet i utvecklad form.

Det tal som kommer efteråt är 580 och det skriver vi i utvecklad form på följande sätt:

580=500+80+0580 = 500 + 80 + 0

Vi säger att 5 är hundratalet och har värdet 500, 8 är tiotalet och har värdet 80 och 0 är entalet och har värdet 0.

Tallinjen

När vi tydligt vill se i vilken ordning talen kommer kan vi rita upp dem på en linje.

På tallinjen kan vi även se hur plus och minus fungerar.

Vad blir 5+3? Sätt fingret på fem. Plus 3 betyder: flytta fingret åt höger tre steg. Då hamnar du på åtta. Alltså är 5+3=8.

Vad blir 8-3? Sätt fingret på åtta. Minus 3 betyder: flytta fingret åt vänster tre steg. Då hamnar du på fem. Alltså är 8-3=5.

Ser du hur plus och minus hänger ihop?

Mönster av tal

Naturen är full av olika mönster och matematik tränar dig i att se och uppskatta dem.

Mönster av tal kallar vi talserier.


Vi tittar på följande talserier

  1. 1 3 5 7 9 11 13 __
  2. 5 10 15 20 25 30 __
  3. 100 200 300 400 __

Vilket är nästa tal? I den första serien är skillnaden mellan varje tal exakt 2. Alltså är det 2 från det senaste talet, 13, till nästa. 13+2=15.

På samma sätt skiljer det 5 mellan varje tal i serie b och 100 mellan varje tal i serie c.

Svar:

  1. 13 + 2 = 15
  2. 30 + 5 = 35
  3. 400 + 100 = 500

Har du en fråga du vill ställa om Talen 0–1000? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se