Matte 1

Här finner du all matematik som hör till gymnasieskolans kurs Matematik 1a, Matematik 1b och Matematik 1c.

Kursen matte 1 är delvis en repetition av årskurs 7-9. Grundläggande i dessa kurser är t ex.

 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal.
 • Matematiska lagar och regler samt deras användning vid beräkningar med tal i bråk-, decimal- och potensform.
 • Variablers användning i algebraiska uttryck, formler, ekvationer och funktioner.
 • Metoder för att lösa linjära ekvationer och enkla andragradsekvationer.
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt.
 • Likformighet och kongruens
 • Sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikhet i olika situationer
 • Proportionalitet och hur det används för att uttrycka skala, likformighet och förändring.
 • Härledda enheter, till exempel km/h och kr/kg.
 • Procent och förändringsfaktor för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden.
 • Räta linjens ekvation och förändringstakt. Användning av räta linjens ekvation för att  beskriva samband.
 • Funktioner och hur de används för att beskriva samband och förändring

Matte 1 repeterar begreppen inom aritmetik, algebra, geometri, procent och förändringsfaktor. 

Matte 1 kan används i följande område för vidare fördjupningar:

 • Ekvationslösning.
 • Funktionsbegreppet och metoder för att beskriva, lösa och tillämpa funktioner.
 • Räta linjen och härledning av räta linjens ekvation, k- och m-värde.
 • Sannolikhet och statistik.

Introducerar:

 • Exponentiell funktion och potensfunktion.
 • Trigonometri (Matte 1c).
Svårighetsgrad