Att komma ihåg

I det här kapitlet kommer vi lära oss mer om programkod, vilka typer av data det finns, och få våra program att anpassa sig efter vad användaren vill.

Äldre datorer hade inga ikoner, bilder eller färger som idag. Istället skrev man in kommandon som text, och datorn svarade i text. Många program fungerar fortfarande så idag och det är precis vad input och print kan användas för.

Bildprogram som Paint eller Photoshop ritar upp och ändrar färg på många tusen pixlar i taget, men de gör det bara med snabbare turtles.