Tänkande maskiner

I det här kapitlet kommer vi att lära oss om hur datorer fungerar, hur de tänker, och hur vi lär dem göra nya saker. Det är vad vi kallar programmering.

Datorer finns med oss överallt. Det handlar inte bara om laptopen på skrivbordet eller mobiltelefonen i din hand.

I en diskmaskin sitter en dator som programmerats. I den finns variabler för vattentemperatur, önskat program och hur lång tid som har gått.

Flygplan har mängder av sensorer som läser av lufttryck, hastighet, däcktryck, och hur piloten drar i spakarna. All information hamnar hos datorer, som enligt hur de är programmerade justerar vingar, tänder varningslampor eller sänker ner syrgasmasker.