Moduler

Förut har vi sett några funktioner som är inbyggda i språket, till exempel abs, input och print. Det är funktionalitet som är vanlig och alltid tillgänglig för oss.

Men python kommer med många fler funktioner inbyggda, uppdelade i olika moduler. Vi har redan använt turtle. Vi ska titta på tre andra användbara moduler: math, random, time.

Importera moduler

För att inkludera en modul som heter "math" skriver vi:

import math

En massa olika matematik-relaterade saker finns samlade här. Vi behöver bara säga till en gång att vi behöver denna modul, så kan vi använda allt som ingår när som helst i vårt program. Därför lägger vi oftast dessa import-instruktioner högst upp i koden.

Efter det kan vi använda det som finns med i modulen math genom att först skriva dess namn, en punkt, och sedan det man vill använda.

import math
# I modulen math finns konstanter som pi:
print(math.pi)
# Och funktioner som att räkna kvadratroten (roten ur), som heter sqrt:
roten_ur_nio = math.sqrt(9)
print(roten_ur_nio)

Slumpmässighet

En annan modul heter random, som hjälper oss med allt som har med slumpmässighet att göra.

Vi importerar modulen på samma sätt:

import random

Där finns en funktion som heter "randint" som ger oss ett slumpmässigt heltal. Vi kan använda den för att skapa en digital tärning:

import random
tärning = random.randint(1, 6)
print(tärning)

Kör programmet några gånger. Ser du att det blir olika varje gång?

Om vi vill ha ett slumpmässigt decimaltal (float) kan vi istället använda funktionen uniform:

import random
slumptal = random.uniform(1, 100)
print(slumptal)

Tid

En tredje modul som vi kommer använda heter time, som har med tidtagning att göra. Framförallt vill vi använda en funktion som heter sleep, som får datorn att “sova” eller vänta med att göra en instruktion.

Prova följande exempel:

import time
print("Hej...")
time.sleep(2)  # Datorn stannar här i två sekunder innan den fortsätter
print("...då!")

Kör programmet. Se att första “Hej” dyker upp direkt, men det tar två sekunder innan “då” dyker upp.

Självklart kan vi använda flera moduler i samma program. Läs igenom följande kod och gissa vad det kommer göra innan du provkör det:

I nästa kapitel kommer vi använda dessa moduler, framförallt random, för att skapa ett riktigt spel!

Har du en fråga du vill ställa om Moduler? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se
Läs sidan på andra språk

I den här videon kombinerar vi två moduler, random och turtle, för att rita upp flera rektanglar av slumpmässig storlek.

  • Funktion: Små återanvändbara delar av kod, till exempel input och print. Dessa kallas också metoder.
  • Modul: Vi kan återanvända kod som andra har skrivit i våra program. För att det inte ska bli överväldigande mycket delas den upp i moduler, som vi kan importera vid behov. En modul innehåller en eller flera funktioner.