Hej världen

I förra avsnittet började vi skriva program. I det här avsnittet ska vi lära oss mer om hur datorn tolkar våra instruktioner.

All kod kommer kunna köras direkt här på matteboken.se - men du kan också skriva precis samma kod i en fil på din dator och köra med IDLE - som vi installerade i förra avsnittet.

Uppifrån och ner

Titta på följande program:

Vi har ett program som består av fyra rader kod. Oftast är varje rad en instruktion. Här är är varje instruktion print – som används för att skriva ut något.
Datorn utför varje rad i ordning, uppifrån och ned. Om du testar att köra exemplet ser du att resultatet blir:

Hej och välkommen!
Här är svaret på uppgift 23:
15
Det var allt, tack!

Precis i den ordning som instruktionerna står. Det kommer aldrig bli en annan, eller oväntad ordning. Med ett finare ord säger vi att datorer är deterministiska – det finns ingen riktig slumpmässighet någonstans.

På rad 3 sker det mer än en sak:

print(1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Datorn har fått en instruktion om att skriva ut något, men för att veta vad måste den först göra uträkningen:

$$1+2+3+4+5$$

När den räknat ut att det blir \(15\), kan den också skriva ut det.
På så vis kan vi se att – precis som i matematiken - måste vi göra uträkningar inuti parenteser först.

Kommentarer

Ett vanligt recept innehåller inte bara rena instruktioner utan kanske också förklaringar, beskrivningar, eller annan information. Inom programmering kallar vi dessa för kommentarer.

En kommentar börjar med ett #. Allt som kommer efter det tecknet ignoreras av datorn och är bara till för mänskliga läsare.

Ett vanligt program kan därför se ut såhär:

# Hälsa användaren välkommen 

print("Hej och välkommen!") 
print("Här är svaret på uppgift 23:") 

# Genomför uträkning och skriv ut den 

print(1+2+3+4+5) 

# Avsluta programmet 

print("Det var allt, tack!")

Kommentarer kan vara väldigt hjälpsamma i att hålla reda på olika delar av vår kod. Men kom ihåg att de alltid måste påbörjas med # och datorn inte förstår dem alls, utan de är bara till för dig, till att förklara koden för andra människor.

Har du en fråga du vill ställa om Hej världen? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se
Läs sidan på andra språk

I den här videon tittar vi på ett enkelt program och hur viktigt det är att skriva instruktioner i rätt ordning.

  • Algoritm: En beskrivning eller programkod för hur man löser ett problem. Ett recept är ett exempel på en algoritm för att laga en maträtt.
  • Instruktion: Ett steg i ett program, en del i en algoritm.
  • Kommentarer: Extra text vi kan skriva med i vår programkod för att hålla reda på den bättre. i Python börjar de med #. Allt som kommer efteråt är bara för mänskliga läsare, och ignoreras av datorn.
  • Deterministisk: Motsatsen till slumpmässig. En dator är deterministisk, den gör alltid precis som den blir tillsagd.
Svårighetsgrad