Text

De variabler som innehåller någon form av text kallar vi för strängar. Eftersom det är vanligt med text finns också några inbyggda sätt att ändra på strängar. Dem ska vi undersöka i det här avsnittet.

Stora och små bokstäver

Titta på det här exemplet:

import turtle 

turtle.color('red') 

svar = input("Hur långt ska jag gå? (kort/långt):") 
if svar == "kort": 
  turtle.forward(50) 
elif svar == "långt": 
  turtle.forward(200) 
else: 
  print("Förstår inte")

Vad händer om du skriver in Kort eller KORT? Det är I datorns värld inte samma sak som “kort”, eftersom den versionen bara har små bokstäver. Är en enda bokstav fel, eller om det är ett mellanslag efteråt, tycker då Python att det är fel.

Vi kan ändra en sträng till bara små bokstäver med lower().

svar = svar.lower()

 Prova att lägga till den andra raden efter input. Då fungerar även “Kort” och “LÅNGT”.

Vi kan, när vi behöver, göra samma sak med upper() för att få bara stora bokstäver.

Loopa över en sträng

Vi kan använda for-loopar även med strängar. Då kan vi göra något bokstav för bokstav.

Här är ett litet exempel:

namn = "Marcus"
for bokstav in namn:
  print(bokstav)

For-loopen gör precis som förut flera varv, och varje varv är en bokstav i variabeln “namn”. Varje bokstav skrivs ut på en ny rad.

På så vis kan vi också skriva upp instruktioner för hur sköldpaddan ska gå.

Kan du se hur du kan ändra variabeln instruktioner för att sköldpaddan ska rita en kvadrat?

Har du en fråga du vill ställa om Text? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se
Läs sidan på andra språk

I den här videon tittar vi närmare på strängar, hur vi kan titta på de skilda bokstäve, och ett sätt att rita ner mönster.

 • Variabel: En plats i datorns minne där vi kan spara något, kanske en bit text, ett namn, eller ett tal som 53.
 • Sträng: Text av olika slag kallas inom programmering för strängar. Förkortas "str".
 • for-loop: En typ av loop/upprepning som passar bra när det är ett på förhand bestämt antal steg.
Svårighetsgrad