Användning av grafräknare för att beräkna regression

Filmerna nedan går igenom hur två grafräknare kan användas vid beräkningar av regression.

Grafräknaren FX-9750GII

Grafräknaren FX-991EX