Addition

Addition handlar om plus, att lägga ihop, att addera. Om du har 12 pennor och din kompis har 7 pennor, har ni tillsammans:

$$12+7=19\: pennor $$

$$term\, +\, term\,=\,summa$$

Vi ska tala om två olika sätt att räkna addition, räkna i flera steg och räkna med uppställning. Oavsett vilken metod du väljer blir svaret detsamma.

Att räkna i flera steg

Vad blir 234 + 141?

$${\color{Red} {234}} + {\color{Blue} {141}} = {\color{Red} {200 + 30 + 4}} + {\color{Blue} {100 + 40 + 1}}$$

Lägg ihop hundratalen för sig, tiotalen för sig och entalen för sig.

$$200 + 100 = 300$$

$$ 30 + 40 = 70$$

$$4 + 1 = 5$$

Totalt blir det:

$$300 + 70 + 5 = 375$$

Svar: 375

Att räkna med uppställning

Vad blir 358 + 145?

Vi ställer upp uträkningen på följande vis:

Börja med entalen. 8 + 5 = 13. Entalssiffran (3) skriver du under och tiotalssiffran (1) skriver du ovanför, till vänster.

Fortsätt med tiotalen och glöm inte minnessiffran. 1 + 5 + 4 = 10. Entalssiffran (0) hamnar under, och tiotalssiffran (1) ovanför till vänster.

Hundratalen räknas 1 + 3 + 1 = 5.

Svar: Summan är 503

Videolektion

Hur man adderar två stycken hundratal.

Har du en fråga du vill ställa om Addition? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se
Läs sidan på andra språk