Division

Henrik har 12 spännande böcker som han och två vänner vill läsa. De delar upp dem mellan sig så alla får lika många var. Hur många får var och en?

Det tal du delar kallas täljare. Talet du delar med kallas nämnare. Svaret kallas kvot.

$$\frac{ {\color{Blue}{Täljare}}}{ {\color{Red}{Nämnare}}}= {\color{Magenta}{Kvot }}\rightarrow \frac { {\color{Blue}{12}}}{ {\color{Red}3}}=  {\color{Magenta}4} $$

Multiplikation och division hör ihop. För at bli riktigt bra på division måste du öva på multiplikation och multiplikationstabellen!

Kort division

Precis som för addition, subtraktion och multiplikation kan du även räkna division med uppställning. Det finns flera olika sätt, men här ska vi prata om kort division. Det är också den metod du får lära dig i skolan.

Det finns andra metoder som till exempel "liggande stolen" som kanske dina föräldrar fick lära sig när de gick i skolan.


Lina hyr två filmer som tillsammans kostar 98 kronor. Hur mycket kostade en film?

$$\frac{98}{2}=\: ?$$

Först delar du tiotalet med 2. 9/2 = 4. Det blir 1 över:

$$\frac{9^18}{2}=4$$

Till sist delar du entalet med 2. Glöm inte siffran 1. 18/2 = 9.

$$\frac{9^18}{2}=49$$

Svar: Filmerna kostade 49 kronor styck.


Kort division med rest

Ibland går det inte alltid jämnt upp. Tre personer kan inte dela på tio godisar. Då blir det en godis över. Det som blir över kallas rest.


Håkan har en bräda som är 13 dm lång. Han kapar den i 5 dm långa bitar.

a) Hur många sådana bitar får han?

5 \(\cdot\)2 = 10. Skulle det få plats ytterligare en 5 decimeter lång bit skulle hela brädan vara 15 dm lång. Alltså finns det bara 2 stycken samt 13 - 10 = 3 dm extra.

Vi skriver:

$$\frac{13}{5}=2\: rest\: 3$$

Svar: 2 hela bitar

b) Hur mycket blir över?

Resten 3 betyder att 3 dm blir över.

Svar: 3 dm

c) Hur mycket längre borde brädan vara för att det ska bli tre lika långa bitar

Resten är 3 och vi vill ha en 5 dm lång bit. Alltså saknas det

$$5 - 3 = 2\: dm$$

Svar: 2 dm


Videolektion

Exempel på division med metoden kort division.

Exempel på hur man gör när divisionen ger en rest.

Har du en fråga du vill ställa om Division? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se
Läs sidan på andra språk