Multiplikation

Marcus har fem lådor med två fotbollar i varje.

Det finns två fotbollar i varje låda. Hur många fotbollar finns det totalt? Räkna dem!

$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10$$

Vi kan också skriva:

$$5\: \cdot\: 2=10$$

$$faktor\, \cdot \,faktor \, = \, produkt$$

Multiplikation är upprepad addition.


Hur mycket måste du betala för 7 godisar om de kostar 4 kronor styck?

$$7\cdot 4 = 28$$

Svar: 28 kr


Vad blir 4 \(\cdot\) 5 \(\cdot\) 3?

Börja med den första multiplikationen, 4 \(\cdot\) 5 = 20. Sedan räknar du 20 \(\cdot\) 3 = 60.

Du kan också börja med 5 \(\cdot\) 3 = 15 och sedan räkna 4 \(\cdot\) 15 = 60. Svaret är detsamma oavsett ordningen.

Svar: 60


Multiplikation med 10, 100 och 1000

Det är enkelt att räkna ut 5 \(\cdot\) 50. Tänk så här:

Eftersom 50 = 5 \(\cdot\) 10 kan vi skriva uppgiften som:

$$5\cdot 50 = 5\cdot 5\cdot 10$$

Räkna först ut 5 \(\cdot\) 5. Det är 25. Sedan är det bara att lägga till nollan från 10:

$$25\cdot 10 = 250$$


Räkna ut 7 \(\cdot\) 800

Vi är duktiga på multiplikationstabellen och vet att 7 \(\cdot\) 8 = 56.

Lägg sedan till de två nollorna som är kvar.

$$7\cdot 800 = 56\cdot 100 = 5600$$

Svar: 5600


Multiplikation i flera steg

När större tal ska multipliceras som inte slutar på noll kan du räkna i flera steg.


Räkna ut 3 \(\cdot\) 52

Multiplicera först med tiotalet:

$$3\cdot 50 = 3\cdot 5\cdot 10 = 15\cdot 10 = 150$$

Multiplicera sedan med entalet:

$$3\cdot 2 = 6$$

Lägg ihop svaren:

$$150 + 6 = 156$$

Svar: 156


Räkna ut 706 \(\cdot\) 5

Det är ofta lättare att skriva det lilla talet först.

$$706\cdot 5 = 5\cdot 706 = 5\cdot 700 + 5\cdot 6 =$$

$$= 3500 + 30 = 3530$$

Svar: 3530


Multiplikation med uppställning

Precis som addition och subtraktion kan du även räkna multiplikation med uppställning. Det är oftast lättare när stora tal är inblandade. Men det gäller att ha koll på multiplikationstabellen!


Om du ska räkna ut 213 \(\cdot\) 4 gör du såhär

Skriv faktorn med flest siffror överst.

Börja med att multiplicera entalen. 3 \(\cdot\) 4 = 12. Entalssiffran 2 skriver du under.

Tiotalssiffran 1 blir en minnessiffra.

Fortsätt med tiotalen. 4 \(\cdot\) 1 = 4. 4 plus minnessiffran 1 ger 5 tiotal. Tiotalssiffran 5 skriver du under. Nu kan du stryka minnessiffran.

Avsluta med hundratalen. 4 \(\cdot\) 2 = 8 som du skriver under.

Svar: 852


Räkna ut 5 \(\cdot\) 567

Svar: 2835

När du kan räkna både i flera steg och med uppställning väljer du själv vilket sätt du tycker är bäst. Båda sätten leder fram till samma svar.


Videolektion

Exempel på hur man genomför multiplikation med hjälp av uppställning. 

Har du en fråga du vill ställa om Multiplikation? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se
Läs sidan på andra språk