Subtraktion

Subtraktion handlar om minus. Att dra bort.


David har 80 kronor. Han handlar smör för 15 kronor och mjölk för 12 kronor. Hur mycket har han kvar?

Med sina 80 kronor handlar David först smör för 15 kronor. Kvar blir:

$$80-15=65\: kr$$

$$term \, - \, term \, = \, differens$$

Med sina 65 kronor handlar David sedan mjölk för 12 kronor. Kvar blir:

$$65-12=53\: kr$$

$$term \, - \, term \, = \, differens$$

Svar: 53 kronor

Vi ska precis som för addition tala om två olika sätt att räkna subtraktion. Räkna i flera steg och räkna med uppställning. Oavsett vilken metod du väljer blir svaret detsamma.

Att räkna i flera steg


Det är lättast att visa denna metod med några exempel

Vad blir 89-37?

Subtrahera först tiotalen, sedan entalen.

$$89 - {\color{Blue}{ 3}}{\color{Magenta}{ 7 }}= 89 - {\color{Blue}{30}} - {\color{Magenta}{ 7}} = 59 -{\color{Magenta}{ 7}} = 52$$

Svar: 52


Vad blir 534 - 215?

Subtrahera först hundratalen, sedan tiotalen, sist entalen.

$$534 - {\color{Red} 2}{\color{Blue} 1}{\color{Magenta} 5} = 534 - {\color{Red}{ 200}} - {\color{Blue} {10}} - {\color{Magenta}{5}} =$$

$$= 334 - {\color{Blue} {10}} - {\color{Magenta}{5}} = 324 - {\color{Magenta} {5}} = 319$$

Svar: 319


Att räkna med uppställning

Subtraktion kan också beräknas med uppställning precis som addition.


Vad blir 652 - 135?

Börja med entalen. Du har 2 ental och ska ta bort 5 ental. Det går inte, så du måste "låna" från tiotalen. Växla ett tiotal till 10 ental genom att stryka över 5:an. Nu har du 12 ental.

12-5 = 7. Fortsätt med tiotalen. Du har 4 tiotal kvar och 4 - 3 = 1.

Avsluta med hundratalen. 6 - 1 = 5.

Svar: 517


Videolektion

Exempel på hur man beräknar subtraktion med uppställning.

Exempel på hur man kan beräkna skillnaden mellan två tal.

Har du en fråga du vill ställa om Subtraktion? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se
Läs sidan på andra språk