Enheter

I det här kapitlet lär vi oss mer om enheter för längd, volym, vikt och tid. Vi övar även på att skriva om värden med hjälp av olika enheter.