Hjälpmedel

I det här kapitlet övar vi på att använda hjälpmedlet linjal till att mäta längd.