Cirkeldiagram

Hur något fördelar sig brukar visas med cirkeldiagram.


Martin har frågat sina klasskamrater om de är rädda för spindlar.

Resultatet visade han i ett diagram:

a) Åtta klasskamrater svarade "Nej". Hur många kamrater frågade Martin

Svaret "Nej" tar upp hälften av cirkeln. Om åtta får plats i den halvan får det också plats åtta i den andra halvan. Totalt frågade Martin:

$$8 + 8 = 16\: personer$$

Svar: 16 personer

b) Hur många svarade "Lite"?

Svaret "Lite" är hälften så stort som de som svarade "Nej".

$$\frac{8}{2}=4\: personer$$

Svar: 4 personer

c) Hur många svarade "Ja"?

Svaret "Ja" är lika stort som svaret "Lite". Alltså 4 personer.

Svar: 
4 personer


Videolektion

Här ser vi hur ett cirkeldiagram fungerar.

Har du en fråga du vill ställa om Cirkeldiagram? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se