Medelvärde

Johanna kastar fyra tärningar. Sammanlagt räknar hon till 16 prickar.

Det totala antalet prickar delat med antalet tärningar är:

$$\frac{16}{4}=4$$

Man säger att medelvärdet av antalet prickar är 4 eftersom hon i genomsnitt har 4 prickar på  varje tärning.

Medelvärde och genomsnitt är samma sak.


Till en klassresa säljer eleverna chokladbollar under en vecka. Hur många chokladbollar de sålde ser du i diagrammet.

a) Hur många chokladbollar sålde de sammanlagt?

$$10 + 15 + 5 + 15 + 20 = 65\: st$$

b) Beräkna medelvärdet.

$$\frac{65}{5}=13$$

Svar: Medelvärdet är 13


Har du en fråga du vill ställa om Medelvärde? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se