Multiplikation

Multiplikation är upprepad addition.


Hur mycket måste du betala för 3 glassar om de kostar 17,90 kronor styck?

Här delar vi upp multiplikationen så 3 multipliceras med tiotalet, entalet och tiondelarna försig:

$$3\cdot 17,90 = 3 \cdot 10 + 3 \cdot 7 + 3 \cdot 0,9 =$$

$$= 30 + 21 + 2,7 = 53,7$$

Svar: 53,70 kr


Vad blir 4 \( \cdot \) 5 \( \cdot \) 3?

Börja med den första multiplikationen:

$$4\cdot5 = 20$$

Sedan räknar du

$$20\cdot3 = 60$$

Du kan också börja med

$$5\cdot3 = 15 $$

och sedan räkna

$$4\cdot15 = 60$$

Svaret är detsamma oavsett ordningen.

Svar: 60


Multiplikation med 10, 100 och 1000

Det är enkelt att räkna ut 5 \( \cdot \) 50. Tänk såhär:

Eftersom 50 = 5 \( \cdot \) 10 kan vi skriva uppgiften som:

$$5\cdot50 = 5\cdot5\cdot10$$

Räkna först ut 5 \( \cdot \) 5. Det är 25. Sedan är det bara att lägga till nollan från 10:

$$25\cdot10 = 250$$


Räkna ut 7 \( \cdot \) 800

Vi är duktiga på multiplikationstabellen och vet att 7 \( \cdot \) 8 = 56.

Lägg sedan till de två nollorna som är kvar.

$$7\cdot800 = 56\cdot100 = 5600$$

Svar: 7 \(\cdot\) 800 = 5600


Multiplikation i flera steg

När större tal ska multipliceras som inte slutar på noll kan du räkna i flera steg.


Räkna ut 3 \( \cdot \) 52

Multiplicera först med tiotalet:

$$3\cdot50 = 3\cdot5\cdot10 = 15\cdot10 = 150$$

Multiplicera sedan med entalet:

$$3\cdot2 = 6$$

Lägg ihop svaren:

$$150 + 6 = 156$$

Svar: 3 \( \cdot \) 52 = 156


Räkna ut 6 \( \cdot \) 23,1

Multiplicera först med tiotalet:

$$6\cdot20 = 6\cdot2\cdot10 = 12\cdot10 = 120$$

Multiplicera sedan med entalet:

$$6\cdot 3 = 18$$

Avsluta med tiondelen:

$$6\cdot 0,1 = 0,6$$

Lägg ihop svaren:

$$120 + 18 + 0,6 = 138,6$$

Svar: 6 \( \cdot \) 23,1 = 138,6


Multiplikation med uppställning

Precis som addition och subtraktion kan du även räkna multiplikation med uppställning. Det är oftast lättare när stora tal är inblandade. Men det gäller att ha koll på multiplikationstabellen!


Om du ska räkna ut 213 \( \cdot \) 4 gör du såhär

Skriv faktorn med flest siffror överst.

Börja med att multiplicera entalen. 3 \( \cdot \) 4 = 12. Entalssiffran 2 skriver du under. Tiotalssiffran 1 blir en minnessiffra.

Fortsätt med tiotalen. 4 \( \cdot \) 1 = 4. 4 plus minnessiffran 1 ger 5 tiotal. Tiotalssiffran 5 skriver du under. Nu kan du stryka minnessiffran.

Avsluta med hundratalen. 4 \( \cdot \) 2 = 8 som du skriver under.

Svar: 852


Räkna ut 9 \( \cdot \) 12,4 med uppställning

Börja med att multiplicera tiondelen. 4\( \cdot \) 9=36. Behåll 3 som minnessiffra. Eftersom 9 är ett heltal sparas decimalkommat på samma plats nedanför.

Multiplicera sedan entalet 2 med 9. 2 \( \cdot \) 9=18. Glöm inte minnessiffran! 18+3=21. Behåll nu 2 som minnessiffra.

Till sist 1 \( \cdot \) 9=9. Glöm inte minnessiffran! 9+2=11.

Svar: 111,6


Videolektion

Här ser vi ett exempel på multiplikation av decimaltal.

Har du en fråga du vill ställa om Multiplikation? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se
Läs sidan på andra språk