Linjal & gradskiva

Linjal

Bild På Linjal

Oftast markeras enheterna millimeter, centimeter och decimeter på linjalen.
Om du inte minns hur man omvandlar mellan till exempel millimeter och centimeter kan du läsa mer om omvandling här.

Linjalen är rak, så med den kan vi bara mäta raka linjer. För att mäta omkretsen runt en mer komplicerad figur som en månghörning måste vi mäta varje liten rak del av den.

För att mäta ett streck, lägg linjalen längs linjen så att nollan längst till vänster pekar på den ena änden av linjen. Vid andra änden av linjen, läs av vilken siffra som ligger närmast. Detta är linjens längd i centimeter.

Gradskiva

En gradskiva använder vi för att mäta hur stor en vinkel är. För att mäta vinkelns storlek placerar vi gradskivans medelpunkt på vinkelspetsen, så som vi ser i bilden nedanför. Det är viktigt att gradskivan är placerad så att det ena vinkelbenet pekar på gradtalet 0°. Vi mäter sedan vinkelns storlek genom att titta var det andra vinkelbenet korsar gradskivan och läser av vilket gradtal som står på gradskivan.

Ibland är den figur som vi mäter vinkeln i ganska liten och då kan vi förlänga vinkelbenen, så att det går att läsa av vinkelstorleken med hjälp av gradskivan. Längden på vinkelbenen påverkar ju inte hur stor vinkeln är, så det går bra att förlänga vinkelbenen hur mycket vi vill.

Videolektion

Hur man använder linjalen för att bestämma en given längd.

Hur man använder linjalen för att rita upp ett streck med bestämt längd.

Har du en fråga du vill ställa om Linjal & gradskiva? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se