Statistik för åk 6

I det här kapitlet övar vi på att beräkna medelvärde och på att använda tabeller och diagram. Vi lär oss också vad procent är och hur vi räknar med procent.