Blandad form

Om fyra personer delar lika på en pizza delar de den i fyra fjärdedelar.

Om de delar lika på tre pizzor delar de dem i tolv fjärdedelar.

Efter att de ätit färdigt märker de att fem fjärdedelar av pizzan finns kvar: 5/4.

Man kan också säga att en hel och en fjärdedels pizza finns kvar, 1 ¼.

Det senare sättet kallas för blandad form. 5/4 kallar vi bråkform.


Skriv talen i bråkform:
a) 1 ¼   b) 2 ⅔

a) Av en hel kan du göra fyra fjärdedelar.

$$1\: \frac{1}{4}=\frac{4}{4}+\frac{1}{4}=\frac{5}{4}$$

Svar: 5/4

b) Av två hela kan du göra 6 tredjedelar, eftersom 2*3=6.

$$2\: \frac{2}{3}=\frac{6}{3}+\frac{2}{3}=\frac{8}{3}$$

Svar: 8/3


Skriv talen i blandad form:
a) 7/5   b) 8/3

a) Av 7 femtedelar kan du göra en hel. Då finns det 2 femtedelar kvar.

$$\frac{7}{5}=1\:\frac{2}{5}$$

Svar: 1 ⅖

b) Av 8 tredjedelar kan du göra två hela. Då finns det 2 tredjedelar kvar.

$$\frac{8}{3}=2\: \frac{2}{3}$$

Svar: 2 ⅔


Har du en fråga du vill ställa om Blandad form? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se