Procent - hundradel

I årskurs 7 lärde vi oss om procent, som är samma sak som hundradelar. Procent används i många olika sammanhang och därför är det viktigt att känna till sambandet mellan andelen, delen och det hela, och att kunna räkna med procent.

I det här avsnittet ska vi repetera grunderna i procenträkning. Vi går igenom olika sätt att skriva procentandelar och lär oss att känna igen hur många procent vissa bråk utgör. I senare avsnitt kommer vi att räkna på sambandet mellan andelen, delen och det hela, och räkna med procent. Slutligen kommer vi att bekanta oss med ränta och procentenheter.

Procent

Procent är ett annat ord för hundradel. En procent skriver vi som 1 %.

Vi kan skriva hundradelar på tre olika sätt: i bråkform, i procentform och i decimalform.

En hundradel kan vi därför skriva på dessa sätt:

$$ \frac{1}{100}=1\,\%=0,01$$

Det är bra att känna igen vissa bråktals motsvarighet i procentform.

En hel:

$$ \frac{100}{100}=100\,\%=1$$

En halv:

$$ \frac{1}{2}=\frac{50}{100}=50\,\%=0,5$$

En fjärdedel:

$$ \frac{1}{4}=\frac{25}{100}=25\,\%=0,25$$

En femtedel:

$$ \frac{1}{5}=\frac{20}{100}=20\,\%=0,2$$

En tiondel:

$$ \frac{1}{10}=\frac{10}{100}=10\,\%=0,1$$

Vi kan även skriva om andra bråktal i procentform genom att förkorta eller förlänga bråken.


Skriv bråktalet nedan i procentform (utan att använda miniräknare)

$$ \frac{17}{20}$$

Vi kan skriva om bråktalet, så att nämnaren blir lika med 100. Det gör vi genom att vi förlänger bråktalet med en faktor 5, eftersom

$$ 5\cdot 20=100$$

Förlängningen ger oss det här:

$$ \frac{17}{20}=\frac{{\color{Blue} 5\,\cdot}\, 17}{{\color{Blue} 5\,\cdot}\, 20}=\frac{85}{100}=85\,\% $$


Videolektioner

Här går vi igenom procent och vad det är.

I den här videon går vi igenom procent.

Har du en fråga du vill ställa om Procent - hundradel? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se