Statistik och sannolikhet

I detta kapitel övar vi på tabeller, diagram och lägesmåtten medelvärde och median, och lär oss att räkna med sannolikheter.